GORLICKI ŚWIAT MALUCHA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2019

Do 29 maja 2020 r. trwa IV nabór dzieci w wieku do lat 3, do Żłobka Miejskiego w Gorlicach
przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach. Od września 2020 r. na najmłodszych mieszkańców czekają wolne miejsca opieki, na utworzenie i funkcjonowanie których Miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej
oraz programu "Maluch+".

Chętnych Rodziców/ Opiekunów Prawnych prosimy o przesłanie wypełnionej
ANKIETY REKRUTACYJNEJ, która jest dostępna wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi
(KARTĄ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA, INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH oraz odpowiednimi OŚWIADCZENIAMI) w zakładce REKRUTACJA.

 

 

 

Rekrutacja do żłobka prowadzona jest w ramach projektu pn. „Gorlicki Świat Malucha” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5  Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3.