Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Miasto Gorlice - Żłobek Miejski przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Gorlicki Świat Malucha"

Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi
do lat 3, wśród min. 50 uczestników projektu (pracujących, w tym przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim oraz pozostających bez pracy, w tym na urlopie wychowawczym, zamieszkałych, pracujących
lub uczących się na terenie Miasta Gorlice) poprzez utworzenie i zapewnienie funkcji 24 miejsc opieki żłobkowej w okresie do VIII 2021 r. 

Poprzez działalność Żłobka dąży się do zaktywizowania zawodowego opiekunów dzieci do lat 3, a tym samym w dłuższej perspektywie do zmniejszenie skali bezrobocia na lokalnym rynku pracy. W ramach Projektu planowane jest utworzenie łącznie 24 miejsc opieki. Oferta Żłobka będzie dotyczyła sprawowania opieki w 3 grupach wiekowych, a także prowadzenia dodatkowych zajęć z logorytmiki mającej stymulować prawidłowy rozwój aparatu mowy u dzieci. Działania realizowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę - 3 osoby na 3 etatach - opiekunek dziecięcych 

Dofinansowanie projektu z UE: 305 951,00 PLN

Wartość projektu: 359,945 PLN 

 
Żłobek oferuje:

- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i rozwijające,

- wyżywienie (3 posiłki dziennie),

- dodatkowe zajęcia dla dzieci z logorytmiki (połączenie rytmiki z terapią logopedyczną),

- opiekę pielęgniarską,

- dostęp do placu zabaw,

- dogodne godziny otwarcia: 6.30 - 16.30.

Informujemy, że Żłobek Miejski jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt, od frontu posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie i bezprogowe, co umożliwia swobodne wejście do budynku osobie z trudnościami w poruszaniu się.

Ponadto, w żłobku znajdują się dostosowane toalety.

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku istnieje możliwość wydruku dokumentów rekrutacyjnych  większą lub kontrastową czcionką. W przypadku osób z dysfunkcją słuchu, Żłobek umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego, w tym on – line.

 
Koszt opłaty za pobyt dziecka w żłobku wynosi 90 zł / miesiąc (opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia)

Zapisy i wszelkie informacje dodatkowe  udzielane są w Żłobku Miejskim  w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach, ul. Jagiełły 9, 38 – 300 Gorlice, tel.: (18) 353 – 65 – 23.

 

 

ZAPRASZAMY

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>