Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Szanowni Rodzice, Kochane Maluszki.

 

Na czas pozostawania w domu przygotowaliśmy dla Was niespodzianki (zabawy, piosenki, kolorowanki).

Znajdziecie je w zakładce KĄCIK MALUSZKA

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ważne! Gorlickie szkoły, przedszkola, żłobki i placówki kulturalne będą zamknięte

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, wszystkie Miejskie Zespoły Szkół, przedszkola i żłobki od jutra (tj. 12.03) pozostaną niedostępne dla procesu edukacyjnego.  W czwartek i piątek (12,13.03) rodzice będą mogli oddać dzieci pod opiekę dyżurujących nauczycieli. Od najbliższego poniedziałku (tj. 16.03) placówki pozostaną zamknięte do 25.03.

Uczula się rodziców i opiekunów, aby dzieci w te dni pozostawały w domach.

W zamkniętych szkołach administracja i sekretariat będą działać normalnie. Informujemy ponadto, że od 12.03 zamknięte zostaną też: Biblioteka Miejska, Gorlickie Centrum Kultury, hala OSiR, pływalnia „Fala”, Klub Seniora. Wszystkie planowane zajęcia, wydarzenia, etc. nie odbędą się.

W związku z zaistniałą sytuacją dziś w trybie pilnym Burmistrz Miasta Gorlice zwołał naradę z dyrektorami podległych jednostek.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zostało przekazane dziś podczas konferencji prasowej i ma związek ze wzrostem zakażeń koronawirusem.

Przypominamy, aby osoby powracające z Chin, Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2 pozostawały bezwzględnie w domach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z możliwością łamania kwarantanny przez osoby nią objęte, prosimy o kontakt z Sanepidem.

Wszelkie sprawy administracyjne (np. w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, etc.) zaleca się załatwiać tylko wtedy gdy to konieczne, a jeśli to możliwe, drogą elektroniczną.

W związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

 

 

 

 

 

Miasto Gorlice - Żłobek Miejski przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Gorlicki Świat Malucha"

Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi
do lat 3, wśród min. 50 uczestników projektu (pracujących, w tym przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim oraz pozostających bez pracy, w tym na urlopie wychowawczym, zamieszkałych, pracujących
lub uczących się na terenie Miasta Gorlice) poprzez utworzenie i zapewnienie funkcji 24 miejsc opieki żłobkowej w okresie do VIII 2021 r. 

Poprzez działalność Żłobka dąży się do zaktywizowania zawodowego opiekunów dzieci do lat 3, a tym samym w dłuższej perspektywie do zmniejszenie skali bezrobocia na lokalnym rynku pracy. W ramach Projektu planowane jest utworzenie łącznie 24 miejsc opieki. Oferta Żłobka będzie dotyczyła sprawowania opieki w 3 grupach wiekowych, a także prowadzenia dodatkowych zajęć z logorytmiki mającej stymulować prawidłowy rozwój aparatu mowy u dzieci. Działania realizowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę - 3 osoby na 3 etatach - opiekunek dziecięcych 

Dofinansowanie projektu z UE: 305 951,00 PLN

Wartość projektu: 359,945 PLN 

 
Żłobek oferuje:

- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i rozwijające,

- wyżywienie (3 posiłki dziennie),

- dodatkowe zajęcia dla dzieci z logorytmiki (połączenie rytmiki z terapią logopedyczną),

- opiekę pielęgniarską,

- dostęp do placu zabaw,

- dogodne godziny otwarcia: 6.30 - 16.30.

Informujemy, że Żłobek Miejski jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt, od frontu posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie i bezprogowe, co umożliwia swobodne wejście do budynku osobie z trudnościami w poruszaniu się.

Ponadto, w żłobku znajdują się dostosowane toalety.

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku istnieje możliwość wydruku dokumentów rekrutacyjnych  większą lub kontrastową czcionką. W przypadku osób z dysfunkcją słuchu, Żłobek umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego, w tym on – line.

 
Koszt opłaty za pobyt dziecka w żłobku wynosi 90 zł / miesiąc (opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia)

Zapisy i wszelkie informacje dodatkowe  udzielane są w Żłobku Miejskim  w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach, ul. Jagiełły 9, 38 – 300 Gorlice, tel.: (18) 353 – 65 – 23.

 

 

ZAPRASZAMY