Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 

 

Miasto Gorlice - Żłobek Miejski przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Gorlicki Świat Malucha"

Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi
do lat 3, wśród min. 50 uczestników projektu (pracujących, w tym przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim oraz pozostających bez pracy, w tym na urlopie wychowawczym, zamieszkałych, pracujących
lub uczących się na terenie Miasta Gorlice) poprzez utworzenie i zapewnienie funkcji 24 miejsc opieki żłobkowej w okresie do VIII 2021 r. 

Poprzez działalność Żłobka dąży się do zaktywizowania zawodowego opiekunów dzieci do lat 3, a tym samym w dłuższej perspektywie do zmniejszenie skali bezrobocia na lokalnym rynku pracy. W ramach Projektu planowane jest utworzenie łącznie 24 miejsc opieki. Oferta Żłobka będzie dotyczyła sprawowania opieki w 3 grupach wiekowych, a także prowadzenia dodatkowych zajęć z logorytmiki mającej stymulować prawidłowy rozwój aparatu mowy u dzieci. Działania realizowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę - 3 osoby na 3 etatach - opiekunek dziecięcych 

Dofinansowanie projektu z UE: 305 951,00 PLN

Wartość projektu: 359,945 PLN 

 

 

UWAGA 

W dalszym ciągu trwa nabór dzieci w wieku do lat 3, do Żłobka Miejskiego w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach. Na najmłodszych mieszkańców czekają miejsca opieki, na utworzenie i funkcjonowanie których Miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej oraz programu „Maluch +”.

Z oferty żłobka mogą skorzystać osoby (rodzice/opiekuni prawni), które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Powiatu Gorlickiego oraz chcą podjąć lub kontynuować zatrudnienie.

Żłobek oferuje:

- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i rozwijające,

- wyżywienie (3 posiłki dziennie),

- dodatkowe zajęcia dla dzieci z logorytmiki (połączenie rytmiki z terapią logopedyczną),

- opiekę pielęgniarską,

- dostęp do placu zabaw,

- dogodne godziny otwarcia: 6.30 - 16.30.

Koszt opłaty za pobyt dziecka w żłobku wynosi 90 zł / miesiąc (opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia)

Zapisy i wszelkie informacje dodatkowe  udzielane są w Żłobku Miejskim  w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach, ul. Jagiełły 9, 38 – 300 Gorlice, tel.: (18) 353 – 65 – 23.

ZAPRASZAMY

 

 


Rekrutacja do żłobka prowadzona jest w ramach projektu pn. „Gorlicki Świat Malucha” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5  Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3.


 

 

 

 

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH+" 2018,
Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę Żłobka Miejskiego w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach
oraz objęcie od stycznia 2019 r. opieką 16 dzieci w wieku do lat 3.