ŻŁOBEK MIEJSKI W GORLICACH PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 W GORLICACH

OPŁATA ZA ŻŁOBEK

Artykuły

3 stycznia 2018

OPŁATA ZA ŻŁOBEK

Opłatę za żłobek dokonujemy do 10 każdego miesiąca.

RACHUNEK BANKOWY:

93 2030 0045 1110 0000 0289 5530