Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

"Gorlicki Świat Malucha"

Treść

Miasto Gorlice - Żłobek Miejski w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. "Gorlicki Świat Malucha"

Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi
do lat 3, wśród min. 50 uczestników projektu (pracujących, w tym przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim oraz pozostających bez pracy, w tym na urlopie wychowawczym, zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie powiatu gorlickiego) poprzez utworzenie i zapewnienie funkcji 24 miejsc opieki żłobkowej w okresie do VIII 2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 305 951,00 PLN

Wartość projektu: 359,945 PLN 

 

Informujemy, że Żłobek Miejski jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt, od frontu posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie i bezprogowe, co umożliwia swobodne wejście do budynku osobie z trudnościami w poruszaniu się.

Ponadto, w żłobku znajdują się dostosowane toalety.

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku istnieje możliwość wydruku dokumentów rekrutacyjnych  większą lub kontrastową czcionką. W przypadku osób z dysfunkcją słuchu, Żłobek umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego, w tym on – line.

85067