Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Małopolska w zdrowej atmosferze

Małopolska w zdrowej atmosferze

Treść

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. ,,Wdrażanie Programu ochrony  powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. 

 

 

List od Marszałka Województwa Małopolskiego

Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu popraw jakości powietrza. naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, wiec na efekty musimy poczekać kilka lat.

Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci. dlatego też podjąłem decyzje o wyposażeniu żłobków, przedszkoli, klubów malucha w urządzenia oczyszczające powietrze.

Mam nadzieje, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców Małopolski. budowanie świadomości istnienia problemu, a także wspólne szukanie rozwiązań to zadanie, nie tylko dla samorządu, ale także dla Rodziców i Nauczycieli, dlatego też zachęcam do wspólnego kreowania postaw proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza.

 

            Z serdecznymi pozdrowieniami

Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego

85067