Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Maluch +

Maluch +

Miasto Gorlice, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 Moduł 2, otrzymało ze środków Budżetu Państwa dofinansowanie w kwocie 38 400,00 zł, na funkcjonowanie 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Żłobku Miejskim przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach.

"Gorlicki Świat Malucha"

Miasto Gorlice - Żłobek Miejski w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Gorlicki Świat Malucha" Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad d

#GaszynChallenge

#GaszynChallenge

Do akcji #Gaszyn Challenge dołączył Żłobek Miejski w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach, nominowany przez Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gorlicach.

Małopolska w zdrowej atmosferze

Małopolska w zdrowej atmosferze

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. ,,Wdrażanie Programu ochrony  powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze

51867